Först började resan för mig och Mats Norell som representerar Dalarnas Båtförbund till
Stockholm med tåg som fortsatte med transferbuss ut till Djurönäset där vi välkomnades av
Svenska Båtunionens (SBU) styrelse och kanslipersonal.

Ordförande Bengt Gärde öppnade Unionsrådet, där ekonomiskt utfall hittills i år redovisades
och preliminärt budgetförslag för 2019 och 2020 presenterades.

Valnämndens ordförande informerade om deras arbete och presenterade förlag på ny ordförande (Christer Eriksson).

Förslag till ny Båtriksdagsordning föredrogs. Delegaterna fördelades på sju arbetsgrupper
som behandlade frågor om SBUs mål och inriktning där fokus låg på medlemsnytta.

Söndagen inleddes med att slutföra grupparbete som redovisades gemensamt.
Roslagens Båtförbund m. fl. presenterade sitt projekt med seglingsbeskrivning och utveckling
av naturhamnar mm från Roslagen till Hudiksvall.

Unionsrådet avslutades med inbjudan till Båtriksdagen i Linköping i april 2019.
Ordförande Bengt Gärde avslutade Unionsrådet.

Därefter påbörjades hemresan.

Per-Olov Eriksson
Dalarnas Båtförbund