Svenska Båtunionens 90-års jubileum

På styrelsemötet idag så firade vi Svenska Båtunionens 90-års jubileum med tårta.