Om DBF

Stadgar     Styrelse


Dalarnas Båtförbund, förkortat DBF, är en allmännyttig sammanslutning för båtklubbar i Dalarna. DBF bildades den 3 april 1982. Förbundet ingår som regionalt båtförbund i Svenska Båtunionen.

Våra huvudsakliga uppgifter som förbund är bland andra att verka för en god båtkultur, en bra miljö, sjövett samt sjösäkerhet. Vidare fungerar förbundet även som ett rådgivande organ samt en kommunikationslänk med myndigheter i regionen.

I Förbundet finns i dagsläget 36 anslutna båtklubbar, vilka gemensamt är med och påverkar förbundets riktning och verksamhet. Totalt rör det sig om över 4000 enskilt anslutna medlemmar. Genom att vara ansluta till förbundet får alla medlemmar tidningen Båtliv i sin brevlåda kostnadsfritt, samt en del förmåner i form av billigare försäkring.