Vi har ett tråkigt besked. 
Vår vän, kamrat och styrelseledamot Tappio Värjö
har avlidit.
Sörjd och saknad.

/Styrelsen i Dalarnas Båtförbund.