Dalarnas Båtförbund söker två personer till valberedningen. Framför allt sökes en person från norra Dalarna.
Är du en person med med nätverk inom båtvärlden i Dalarna? Hör av dig till oss i Dalarnas Båtförbund. 

Dalarnas Båtförbund, förkortat DBF, är en allmännyttig sammanslutning för båtklubbar i Dalarna.
DBF bildades den 3 april 1982. Förbundet ingår som regionalt båtförbund i Svenska Båtunionen.

Våra huvudsakliga uppgifter som förbund är bland andra att verka för en god båtkultur, en bra miljö, sjövett samt sjösäkerhet.
Vidare fungerar förbundet även som ett rådgivande organ samt en kommunikationslänk med myndigheter i regionen.