Rapport från Unionsråd, Svenska Båtunionen vid Djurönäset i Stockholms skärgård 17-18 november 2018.


Först började resan för mig och Mats Norell som representerar Dalarnas Båtförbund tillStockholm med tåg som fortsatte med transferbuss ut till
Djurönäset där vi välkomnades avSvenska Båtunionens (SBU) styrelse och kanslipersonal.

Ordförande Bengt Gärde öppnade Unionsrådet, där ekonomiskt utfall hittills i år redovisadesoch preliminärt budgetförslag för 2019 och 2020 presenterades.
Valnämndens ordförandeinformerade om deras arbete och presenterade förlag på ny ordförande (Christer Eriksson).Förslag till ny Båtriksdagsordning föredrogs.
Delegaterna fördelades på sju arbetsgruppersom behandlade frågor om SBUs mål och inriktning där fokus låg på medlemsnytta.

Söndagen inleddes med att slutföra grupparbete som redovisades gemensamt.

Roslagens Båtförbund m. fl. presenterade sitt projekt med seglingsbeskrivning och utvecklingav
naturhamnar mm från Roslagen till Hudiksvall.

Unionsrådet avslutades med inbjudan till Båtriksdagen i Linköping i april 2019.

Ordförande Bengt Gärde avslutade Unionsrådet.

Därefter påbörjades hemresan.

Per-Olov Eriksson
Dalarnas Båtförbund

20181117_125645  20181117_140250