batriksta1 mat musik samling
susanneopo

Rapport från Båtriksdagen, Svenska Båtunionens årsmöte i Göteborg 2018-04-07—08

Båtriksdagen hade ovanligt många deltagare (nästan 200) och en av anledningarna var att
Svenska Båtunionen har 90-årsjubileum i år.
Vi (Dalarnas Båtförbund) representerades av mig, Per-Olov Eriksson och Susanne Nicklasson.

Mötet började med avprickning av alla båtförbund som var närvarande. Medföljande fick sin egen dag.
Sedan startade Båtriksdagens arbete och på eftermiddagen delades delegaterna upp i två utskott som skulle bereda motioner och propositioner.
När detta var klart så ajournerades Båtriksdagen tills på söndag.

Susanne fick vara med på ett mingel för förstagångsdelegater tillsammans med styrelsen och kansliets personal.
Därefter gemensamt mingel och utdelning av förtjänsttecken, när detta var klart så var det dags att sitta till bords för middag
och en del festligheter med anledning av jubileet.

På söndagen så fortsatte förhandlingarna och
Båtriksdagen avslutades den tid som det var planerat.

Vid pennan

Per-Olov Eriksson
ordförande