Välkommen

Unionsrad-2017


Rapport från Unionsråd, Svenska Båtunionen vid Djurönäset i Stockholms skärgård 18-19 november 2017

Först började resan för mig och Mats Norell som representerar Dalarnas Båtförbund till Stockholm med tåg som fortsatte med transferbuss ut till Djurönäset där vi välkomnades av Svenska Båtunionens (SBU) styrelse och kanslipersonal.

Ordförande Bengt Gärde öppnade Unionsrådet, där ekonomiskt utfall hittills i år redovisades och preliminärt budgetförslag för 2018 och 2019 presenterades. Valnämndens ordförande informerade om deras arbete och påpekade vikten av att förbunden nominerar. Kjell Holst och Inger Högström-Westerling genomförde en enkät om förbundens utbildningsbehov. Förslag till ny Båtriksdagsordning föredrogs. Delegaterna fördelades på följande grupparbeten inför söndagen: BAS kostnader, Tidningen Båtlivs utveckling, Förbundshemsidor, Båtriksdagsordning, demokratiutredningen, utbildningsorgnisation och SBUs miljöprogram. 
Därmed avslutades lördagen.

Söndagen inleddes med grupparbete enligt ovan som redovisades före lunch.

Unionsrådet avslutades med inbjudan till Båtriksdagen i Göteborg i april 2018.

Ordförande Bengt Gärde avslutade Unionsrådet.

Därefter påbörjades hemresan.

Per-Olov Eriksson 
Dalarnas BåtförbundUndrar ni vad BAS är? 
Använder Er båtklubb BAS?

Dalarnas Båtförbund erbjuder information och utbildningstillfällen om BAS! 
Detta är första gången vi har chansen att ordna detta på hemmaplan med vår BAS Coach!

pdf-icon  

Nu har vi uppdaterat våran facebook sida.
Gå in på länken ovan så öppnas facebook i ett nytt fönster.

facebook Presentation av Sveriges största båtorganisation - Svenska Båtunionen

film-3