Välkommen

I samband med vårat styrelsemöte så firade vi att Svenska Båtunionen hade 90-års jubileum.

tarta1  tarta2
Dalarnas Båtförbund var på plats när Lindwallsbåtens dag genomfördes den 4:e augusti 2018.

lidwall1   lidwall2
DBF-1-240318-10DBF-3-240318-09DBF-2-240318-02DBF-5-240318-04DBF-6-240318-01DBF-4-240318-08DBF-7-240318-03

Rapport från årsmötet 24/3

Under årsmötet fanns Gustav Wallheden från Sjöräddningssällskapet RS Siljan/Runn på plats och gav en engagerande presentation av föreningens arbete. 

Sjöräddningssällskapet grundades 1907 och sedan 2017 är Siljan/Runn en av 70 stationer i landet. Idag har föreningen 111000 medlemmar och 2100 frivilliga hjältar.
Alla stationerna drivs av ideella krafter, men kräver utrustning för att göra jobbet möjligt. De tar inte emot bidrag från staten utan lever på medlemsavgifter och tacksamma donationer. 

Sjöräddningssällskapet är med vid 80% av alla larm på vattnet, men de jobbar även förebyggande och som medlem är de bara ett samtal bort om du har haft otur på sjön.
Olyckor kan sluta lyckligt med hjälp av Sjöräddningssällskapet. Och utan medlemmar, ingen förening. (sjoraddning.se/medlemskap)

Gustavs besök var uppskattat och båtförbundets årsmöte fortskred. Susanne Nicklasson presenterade Falu Båtklubb och deras nybyggda klubbstuga, som mötet hölls i.
Susanne valdes även som mötesordförande och Christina Schedwin valdes till sekreterare. 

14 båtentusiaster från Dalarna klubbade igenom ny styrelse och nu ser vi fram emot en smältande is och en lång sommar. 

Text och foto: Anna ML Holm

http://facebook.com/annamlholmbatriksta1 mat musik samling
susanneopo

Rapport från Båtriksdagen, Svenska Båtunionens årsmöte i Göteborg 2018-04-07—08

Båtriksdagen hade ovanligt många deltagare (nästan 200) och en av anledningarna var att
Svenska Båtunionen har 90-årsjubileum i år.
Vi (Dalarnas Båtförbund) representerades av mig, Per-Olov Eriksson och Susanne Nicklasson.

Mötet började med avprickning av alla båtförbund som var närvarande. Medföljande fick sin egen dag.
Sedan startade Båtriksdagens arbete och på eftermiddagen delades delegaterna upp i två utskott som skulle bereda motioner och propositioner.
När detta var klart så ajournerades Båtriksdagen tills på söndag.

Susanne fick vara med på ett mingel för förstagångsdelegater tillsammans med styrelsen och kansliets personal.
Därefter gemensamt mingel och utdelning av förtjänsttecken, när detta var klart så var det dags att sitta till bords för middag
och en del festligheter med anledning av jubileet.

På söndagen så fortsatte förhandlingarna och
Båtriksdagen avslutades den tid som det var planerat.

Vid pennan

Per-Olov Eriksson
ordförande
Unionsrad-2017


Rapport från Unionsråd, Svenska Båtunionen vid Djurönäset i Stockholms skärgård 18-19 november 2017

Först började resan för mig och Mats Norell som representerar Dalarnas Båtförbund till Stockholm med tåg som fortsatte med transferbuss ut till Djurönäset där vi välkomnades av Svenska Båtunionens (SBU) styrelse och kanslipersonal.

Ordförande Bengt Gärde öppnade Unionsrådet, där ekonomiskt utfall hittills i år redovisades och preliminärt budgetförslag för 2018 och 2019 presenterades. Valnämndens ordförande informerade om deras arbete och påpekade vikten av att förbunden nominerar. Kjell Holst och Inger Högström-Westerling genomförde en enkät om förbundens utbildningsbehov. Förslag till ny Båtriksdagsordning föredrogs. Delegaterna fördelades på följande grupparbeten inför söndagen: BAS kostnader, Tidningen Båtlivs utveckling, Förbundshemsidor, Båtriksdagsordning, demokratiutredningen, utbildningsorgnisation och SBUs miljöprogram. 
Därmed avslutades lördagen.

Söndagen inleddes med grupparbete enligt ovan som redovisades före lunch.

Unionsrådet avslutades med inbjudan till Båtriksdagen i Göteborg i april 2018.

Ordförande Bengt Gärde avslutade Unionsrådet.

Därefter påbörjades hemresan.

Per-Olov Eriksson 
Dalarnas Båtförbund